STANJE NA DAN: 15. prosinca 2013. godine  POPIS ZAKLJUČENIH UGOVORA                    01.01.2013. - 15.12.2013. GODINE
RED.BR. VRSTA UGOVORA DATUM SKLAPANJA IZNOS BEZ PDV-A IZNOS S               PDV-OM RAZDOBLJE           NA KOJE JE SKLOPLJEN SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN DATUM IZVRŠENJA PLAĆANJE      IZ  PRORAČUNA JEDINICE
(DA ili NE)
DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE
1 Aneks br.20. Ugovora o skupljanju,odvozu i odlaganju komunalnog otpada 1.1.2013.god. 27.12.2012. 1). 21,68 kn mjesečno po domaćinstvu,         2). 0,86 kn/m2 poslovni prostori          1). 27,10 kn mjesečno po domaćinstvu,       2). 1,07 kn/m2 poslovni prostori     Godinu dana Komunalac d.o.o. Bjelovar 31.12.2013. ne 1). Domaćinstva na podr.Op. Kapela,                   2). Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora
2 Ugovor o sufinanciranju troškova javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara 01.01.2013. 15.000,00 kn bez PDV-a Godinu dana Grad Bjelovar 31.12.2013. da  
3 Ugovor o izvršavanju povjerenih poslova u 2013. godini 02.01.2013. 100,00 kn/1sat radnog stroja za održ.javn. površina-ljeto,                             180,00 kn/1sat radnog stroja za održ.javn.povr.-zima   125,00 kn,             225,00 kn Godinu dana Kapelakom d.o.o. Kapela 31.12.2013. da  
4 Ugovor o izvođenju strojno-zemljanih radova na području Općine Kapela 02.01.2013. 336,00 kuna po jednom satu rada radnog stroja   1 godina Poduzeće za ceste d.o.o., Bilogorska bb, Bjelovar 31.12.2013. da  
5 Aneks I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora 04.01.2013. Bez naknade Bez naknade Tri godine HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb 31.01.2016. ne Bez naknade
6 Ugovor o nabavi i prijevozu šljunka, kamena,pijeska i zemlje za potrebe Općine Kapela u 2013. godini 30.01.2013.     1 godina "Rupić" vl. Darko Rupić, Sr. Mosti,                  31.12.2013. da  
7 Ugovor o nabavi i prijevozu šljunka, kamena,pijeska i zemlje za potrebe Općine Kapela u 2013. godini 30.01.2013.     1 godina Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević, M. Krleže 201, Bjelovar 31.12.2013. da  
8 Ugovor o privremenom zakupu javnih površina u 2013. godini (pokretna prodaja) 15.02.2013. 2.645,52 bez PDV-a 1 godina TD DOMA TRGOVINA d.o.o., vl. Damir Kovač, Bjelovar, F. Pintarića 17 31.12.2013. ne TD DOMA TRGOVINA d.o.o., vl. Damir Kovač, Bjelovar, F. Pintarića 17
9 Ugovor o učešću u izgradnji plinske distributivne mreže Općine Kapela 15.02.2013. 3.600,00 4.500,00 1 godina Miler Tona, Novi Skucani 58, Kapela 31.12.2013. ne Miler Tona, Novi Skucani 58, Kapela
10 Aneks ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona br. 4005-10-000986/2 (Obrač.mjerno mjesto br: 1025715 Jabučeta) 11.03.2013.     neodređeno HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica nije određeno da  
11 Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 2 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 85% (Program društveno korisnog rada) 13.03.2013. 85% HZZZ Zagreb,  15% Općina Kapela bez PDV-a 3 mjeseca Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za: Hasanac Dalibor, Vinković Darko) 31.05.2013. da 15 % 85% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb
12 Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 7 nezaposlenih osoba u javnom radu - sufinanciranju 100% (Program društveno korisnog rada) 13.03.2013. 100% HZZZ Zagreb bez PDV-a 3 mjeseca Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za: Senjan M.,Dujić A.,Cindrić V.,Subota I.,Magdić I.,Vajdić M.,Šarić T.) 31.05.2013. ne 100% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb
13 Ugovor o izvođenju radova na održavanju (asfaltiranju)ceste na području Op. Kapela u naselju Pavlin Kloštar-Prevale 15.04.2013. 239.425,00 299.281,25 7,5 mjeseci Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar  30.11.2013. da  
14 Ugovor o zakupu peradarskih farmi u vl. Općine Kapela 25.04.2013. 8.250,00   5 godina "Valipile" d.o.o. Sesvetski Kraljevec mjesečno ne subjekt
15 Ugovor o sufinanciranju Broj: 05-F-I-1017/13-7 PORLZ 19, (asfaltiranje ceste P. Kloštar-Prevale) 30.04.2013.   190.000,00 1 godina Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije 31.12.2013. 37% 63% Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
16 Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 1 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 100% (Program društveno korisnog rada) 03.05.2013. 100% HZZZ Zagreb bez PDV-a 6 mjeseci Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Vuk Alen) 01.10.2013. ne 100% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb
17 Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 1 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 85% (Program društveno korisnog rada) 03.05.2013. 85% HZZZ Zagreb bez PDV-a 6 mjeseci Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Stubičar Marijan) 01.10.2013. da 15% 85% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb
18 Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 2 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 100% (Program društveno korisnog rada) 14.05.2013. 100% HZZZ Zagreb bez PDV-a 3 mjeseca Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Bandur G.,Veličan B.) 01.07.2013. ne 100% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb
19 Ugovor o izvođenju strojno-zemljanih radova na području Općine Kapela 20.05.2013. 1).Rad radnim strojem-buldozerom 400,00 kn/1h,                    2).Rad radnim strojem-bagerom 300,00 kn/1h.   1 godina Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević, M. Krleže 201, Bjelovar 31.12.2013. da  
20 Ugovor o suradnji za provedbu lokalnih izbora 06.05.2013. 1.219,13 bez PDV-a na dan lokalnih izboira Ministarstvo financija - Porezna uprava-Područni ured Bjelovar 30 dana nakon održanih lokalnih izbora da  
21 Ugovor o subvencioniranju premije osigur. Poljopr. kultura od mogućih šteta polj. proizvođač. na pdr.Op. Kapela 15.06.2013. 25 % od iznosa premije osiguranja po jednom poljop. Proizvođaču.   2013. godina Euroherc osiguranje d.d. Podružnica Bjelovar 31.12.2013. da  
22 Ugovor o autorskom djelu 01.07.2013. 22.650,00   2013. god. Tomislav Kršnjavi - akad. kipar, Dekanići 39, Kerestinec, Sv. Nedjelja 31.12.2013. da  
23 Ugovor o donaciji za izradu biste Mirka Pereša -hrvatskog branitelja Domovinskog Rata. 17.07.2013. 15.000,00     Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar 25.07.2013. ne Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar
24 Aneks ugovora o pružanju pravne pomoći sklopljenom 01.09.2009. godine 20.08.2013. 2.000,00 2.500,00 1 godina Odvjetnički ured Krunoslav Markovinović, Mihanovićeva 1, Bjelovar 31.08.2014. da  
25 Ugovor o opskrbi plinom (kategorija Poduzetništvo TG2/TM2) 132515/2013. 01.09.2013.     neodređeno Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1 neodređeno da  
26 Ugovor o najmu plinske distributivne mreže. 01.09.2013. 0,022 kn po m3   10 godina Elektrometal distribucija plina d.o.o., Bjelovar naknada se obračunava i plaća jednom godišnje do 30.04. tek. godine ne Elektrometal distribucija plina d.o.o., Bjelovar
27 Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 1 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 85% (Program društveno korisnog rada) 05.09.2013. 85% HZZZ Zagreb bez PDV-a 3 mjeseca Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Bogović Dragica) 31.10.2013. da 15% 85% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb
28 Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 5 nezaposlenih osoba u javnom radu - sufinanciranju 85% (Program društveno korisnog rada) 05.09.2013. 85% HZZZ Zagreb bez PDV-a 6 mjeseci Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Križnik D.,Škec M.,Varivoda LJ.,Ćurić K.,Horvat P.) 31.01.2014. da 15% 85% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb
29 Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 4 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 100% (Program društveno korisnog rada) 11.09.2013. 100% HZZZ Zagreb bez PDV-a 6 mjeseci Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb(Za:Seđak B.,Kovač I.,Vrančić T.,Markovinović M.) 31.01.2013. ne 100% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb
30 Ugovor o donaciji za izradu biste Mirka Pereša -hrvatskog branitelja Domovinskog Rata. 20.09.2013. 17.500,00     Bjelovarsko-bilogorska županija, A.Starčevića 8, Bjelovar 30.10.2013. ne Bjelovarsko-bilogorska županija, A.Starčevića 8, Bjelovar
31 Ugovor o obavljanju usluga certificiranja 02.10.2013. 750,00   1 godina Financijska agencija, Zagreb, Vrtni put 3 01.10.2014. da  
32 Ugovor o dobrovoljnom izdvajanju osobnih sredstava za asfaltiranje ceste - dionice Reškovci-Prevale (23 kom.) 07.10.2013.     1 godina 1  BOŽO DRAGO,Visovi kbr. 7,                      1.000,00
2 PAULIĆ MIROSLAV,Visovi kbr. 28,                 700,00
3 BOŽIČEVIĆ MARIO,Visovi kbr. 3,                    500,00
4 CINDRIĆ JOSO,Visovi kbr. 12,                       500,00
5 LABER ŽELJKO,Podgorci kbr. 68                1.000,00
6 BREŽNJAK DRAGAN,Visovi kbr. 5              1.000,00
7 ŠTEFANAC ZVONKO,Reškovci kbr.5A          750,00
8 ŽALAC ZVONKO,Reškovci kbr. 22              1.000,00
9 REŠKOVAC DEAN,Reškovci kbr. 7               600,00
10 BOGOVIĆ MARKO,Reškovci kbr. 7             600,00
11 BOGOVIĆ JOSO,Reškovci kbr. bb              500,00
12 MAGDIĆ ZVONIMIR,Reškovci kbr. 18           750,00
13 MAGDIĆ NIKOLA,Pavlin Kloštar br. 89      4.020,00
14 MAGDIĆ MILE,Pavlin Kloštar kbr.89 A       3.000,00
15 HRVOJEVIĆ ŽELJKO,P. Kloštar kbr. 87    4.020,00
16 KVATERNIK ŽELJKA,Stanići kbr. 19         1.000,00
17 SMILJANIĆ MLADEN,P. Kloštar br. 85      6.000,00
18 JURENEC MARIJAN,P. Kloštar kbr. 95     6.000,00
19 ŠIGIR DRAGAN,Visovi kbr. 78                   1.000,00
20 KUZMIĆ IVAN,P. Kloštar kbr. 15                4.000,00
21 ORAK IVAN, P. Kloštar kbr. 78                     500,00
22 KOVAČEC DANIJEL,St. Skucani br. 87      1.000,00
23 MIHALINEC HINKO,Bilogorska kbr. 93      10.000,00
31.10.2014. ne subjekti s kojima su sklopljeni ugovori
33 Ugovor o načinu i visini financiranja programa predškolskog odgoja za školsku godinu 2013/2014. 04.11.2013. 12.000,00   1 godina Osnovna škola Mirka Pereša Kapela, ul. 1. svibnja 2, Kapela Školska godina 2013./2014. da  
34 Ugovor br. 01/2013. o kupoprodaji drvne mase prikupljene čišćenjem-sječom raslinja na nekretninama i javnim površinama u vl. Općine Kapela 11.11.2013. 01).    650,00 kuna,          02). 4.040,00 kuna.   3 dana po zaključenju ugovora 01).Varivoda Ljubica, Kobasičari br. 52, 43000 Bjelovar, 02).Belan Nikola, Botinac 31, 43203 Kapela 11.11.2013. ne subjekti s kojima su sklopljeni
35 Ugovor o subvencioniranju premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Kapela u 2013. godini 15.11.2013. 25 % od iznosa premije osiguranja po jednom poljop. Proizvođaču.   2013. godina Wiener osiguranje Viena Insurance Group d.d., Slovenska 24, Zagreb 31.12.2013. da  
36 Ugovor o sufinanciranju Broj: 05-F-I-1064/13-7 PORLZ 17, (asfaltiranje ceste P. Kloštar-Prevale) 20.11.2013.   481.000,00 1 godina Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije 31.12.2013. 57% 43% Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
37 Ugovor o financijskoj potpori za izvršenje programa vijeća/predstavnika nacionalne manjine za 2013. godinu 25.11.2013. 1.200,00 kn   1 godina Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 3, Zagreb 31.12.2013. ne Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 3, Zagreb
38 Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Društvenom domu u Jabučeti 28.11.2013. 1.100,00 kn mjesečno   Zaključen na rok od 5 godina "Metelstil" d.o.o. Babotok 12, Kapela, vl. Dalibor Gotal 30.11.2018. ne Metelstil d.o.o. Babotok 12, Kapela, vl. Dalibor Gotal
39 Ugovor o dobrovoljnom izdvajanju osobnih sredstava za asfaltiranje ceste u naselju Tvrda Reka (16 kom.) 05.12.2013.     1 godina 1 IVANIĆ FRANJO,Tvrda Reka 40,                    1.320,00
2 ŠTETKA ŽELJKO,Tvrda Reka 13,                   1.320,00
3 FRANCETIĆ ANKICA,Tvrda Reka 17,             1.320,00
4 OCVIREK RADOJKA,T. Reka kbr. 16,            1.320,00
5 MUŠIĆ TOMO, Stanka Hondla 1, Bjelovar       1.320,00
6 POTAK NADA,T. Reka 25, Zr. Topolovac        1.320,00
7 PINTARIĆ ZDRAVKA,Vinica 2 A, Koprivnica   1.320,00
8 ORLOVIĆ STEVO,T. Reka 36,                       1.320,00
9 VITOJEVIĆ MILAN,T. Reka 48,                      1.320,00
10 KRANJEC MIŠKO,T. Reka 5,                       1.320,00
11 VAJČNER ZDRAVKO, J.J. Strossmay.4,Kc  1.320,00
12 STJEPANOVIĆ NADA, T. Reka 44,              1.320,00
13 TOMANOVSKI IVICA, Mihanovićeva 18,Bj.    1.320,00
14 RADOTOVIĆ STEVO, P. Hektorovića 32, Bj. 1.320,00
15 OBERENCER MILAN, Podgorci 116,            1.320,00
16 LUKANEC MARIJA, Grginska 38, Đurđevac   1.320,00
15.11.2014. ne subjekti s kojima su sklopljeni ugovori