Proračun


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.

- Ispis izvršenja proračuna
- Obrazloženje polugodišnjeg obračuna
- Obračun razvojnih programa
više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu

- Ispis izvršenja proračuna
- Izvješće Plan razvojnih programa - dodatni podaci
- Obračun razvojnih programa
- Obrazloženje godišnjeg zvještaja o izvršenju Proračuna 2020. godine
više o tome ››

Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

- Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
- BILJEŠKE uz proračun za 2020. godinu
više o tome ››

Proračun za 2021. godinu

- Plan proračuna za 2021. godinu
- Projekcija plana proračuna
- Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023.
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu
- Vodič za građane
više o tome ››

Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu

- Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

- Ispis izvršenja proračuna
- Obrazloženje polugodišnjeg obračuna
- Obračun razvojnih programa
više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu

- Ispis izvršenja proračuna
- Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2019. godine
- Obračun razvojnih programa za 2019. godinu
više o tome ››

Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
BILJEŠKE
više o tome ››

Proračun za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu
Plan proračuna za 2020. godinu - Opći dio
Plan proračuna za 2020. godinu - Posebni dio
Projekcija plana Proračuna - Opći dio
Projekcija plana Proračuna - Posebni dio
Plan razvojnih programa
Izmjene i dopune plana Proračuna za 2019. godinu - Opći dio
Izmjene i dopune plana Proračuna za 2019. godinu - Posebni dio
Vodič za građane
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu

- Obrazloženje polugodišnjeg obračuna
- Ispis izvršenja proračuna
- Obračun razvojnih progrma
više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

- Ispis izvršenja proračuna 2018.
- Obračun razvojnih programa
- Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2018.
više o tome ››

Objava financijskih izvještaja za 2018. godinu

- Izvještaj za 2018.g.
- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
više o tome ››

Plan proračuna za 2019., izmjene i dopune za 2018., projekcija i plan razvojnih programa

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019.g.
- Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu - opći dio
- Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - posebni dio
- Plan Proračuna za 2019. godinu - opći dio
- Plan Proračuna za 2019. godinu - posebni dio
- Plan razvojnih programa
- Projekcija Proračuna - opći dio
- Projekcija Proračuna - posebni dio
više o tome ››

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. godine

Ispis izvršenja proračuna
Obračun razvojnih programa
više o tome ››

Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Obračun razvojnih programa za 2017. godinu

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:
. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:
. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio proračuna sadrži:
. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Obračun razvojnih programa za 2017. godinu
više o tome ››

Objava financijskih izvještaja za 2017. godinu

Financijski izvještaj
Bilješke uz financijske izvještaje
Tablice uz obvezne Bilješke
više o tome ››

Plan proračuna za 2018., izmjene i dopune za 2017., projekcija i plan razvojnih programa 2018.-2020.

- Plan proračuna za 2018. godinu - OPĆI DIO
- Plan proračuna za 2018. godinu - POSEBNI DIO

- Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu - OPĆI DIO
- Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu - POSEBNI DIO

- Projekcija proračuna 2018.-2020. - OPĆI DIO
- Projekcija proračuna 2018.-2020. - POSEBNI DIO

- Plan razvojnih programa 2018.-2020.

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu
više o tome ››

Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Opći dio
Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Posebni dio - Ekonomska klasifikacija
Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Posebni dio - Organizacijska klasifikacija
Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Posebni dio - Programska klasifikacija
više o tome ››

Izvještaj o izvršenju proračuna i Obračun razvojnih programa

- Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.
- Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.
- Obračun razvojnih programa 01.01.2016. od 31.12.2016.
više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

- Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu
- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu
više o tome ››

Proračun Općine Kapela

- Rebalans, opći dio
- Rebalans, posebni dio
- Proračun za 2017., opći dio
- Proračun za 2017., posebni dio
- Projekcija 2017.-2019., opći dio
- Projekcija 2017.-2019., posebni dio
- Odluka o izvršavanju Proračuna
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu - opći dio
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu - posebni dio
- Polugodišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za 2016. godinu
više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu - OPĆI DIO
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu - POSEBNI DIO
više o tome ››

Izmjene i dopune te plan za 2016.

1. Izmjene i dopune proračuna za 2015. god. OPĆI DIO
2. Izmjene i dopune proračuna za 2015. god. POSEBNI DIO
3. Plan proračuna za 2016. godinu OPĆI DIO
4. Plan proračuna za 2016. godinu POSEBNI DIO
5. Projekcija proračuna 2017-2018 OPĆI DIO
6. Projekcija proračuna 2017-2018 POSEBNI DIO
7. Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna od 01.01. do 30.06.2015.

Opci dio
Posebni dio
više o tome ››1 / 2 |  1 2 > 


Dokumenti

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Općine Kapela ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti.

Sadržaj rubrike
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Dodaci za preglednik
›› IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI STRANICI
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2021. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2021. godini
›› Izjava o nepostojanju sukoba interesa
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu
›› Konačne liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2020.-2021.
›› Privremene liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
›› Proračun za 2021. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća u 2020. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2020. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2020. godini
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
›› Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u području Poduzetničke zone dr. Franjo Tuđman
›› Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Kapela
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2019.-2020.
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu
›› Oglas za prijam u radni odnos
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
›› Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2019. godini
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća
›› Javni poziv za potpore za stočarstvo
›› Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini
›› Proračun za 2020. godinu
›› Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta
›› Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
›› Proglašena elementarna nepogoda za Općinu Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
›› Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina
›› Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
›› Javni poziv za darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2018. godinu
›› Objava financijskih izvještaja za 2018. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2018.-2019.
›› Plan proračuna za 2019., izmjene i dopune za 2018., projekcija i plan razvojnih programa
›› Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2018. god
›› PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE
›› Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. godine
›› Prijava nepropisno odbačenog otpada
›› Obavijest o donacijama od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
›› Prijava za najljepšu okućnicu i balkon
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
›› Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Obračun razvojnih programa za 2017. godinu
›› Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza otpada
›› Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. – 2023. godine
›› LAG Sjeverna Bilogora – Natječaj-Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
›› Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2018. godini
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. -2023. godine
›› Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
›› Financijski izvještaji za 2017. godinu članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
›› Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela
›› Objava financijskih izvještaja za 2017. godinu
›› Statut Općine Kapela
›› Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
›› Bagatelna nabava šljunka i kamena za 2018. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kapela
›› Javni poziv za prodaju vatrogasnog vozila
›› Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
›› Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
›› Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
›› Plan proračuna za 2018., izmjene i dopune za 2017., projekcija i plan razvojnih programa 2018.-2020.
›› Obavijest o terminima odvoza otpada u 2018. godini
›› OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA
›› Petolas Božidar – godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije u 2017. god
›› Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom
›› Rezultati izbora za Vijeća Mjesnih odbora - mandat 2014.-2018.
›› Popis Predsjednika i zamjenika M.O. - mandat 2014.-2018.
›› Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
›› Javni poziv za kupoprodaju drvne mase u 2017. godini
›› POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
›› Polugodišnje izvješće o donacijama za 2017. godinu