Proračun

Objava financijskih izvještaja za 2017. godinu

Financijski izvještaj
Bilješke uz financijske izvještaje
Tablice uz obvezne Bilješke
više o tome ››

Plan proračuna za 2018., izmjene i dopune za 2017., projekcija i plan razvojnih programa 2018.-2020.

- Plan proračuna za 2018. godinu - OPĆI DIO
- Plan proračuna za 2018. godinu - POSEBNI DIO

- Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu - OPĆI DIO
- Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu - POSEBNI DIO

- Projekcija proračuna 2018.-2020. - OPĆI DIO
- Projekcija proračuna 2018.-2020. - POSEBNI DIO

- Plan razvojnih programa 2018.-2020.

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu
više o tome ››

Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Opći dio
Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Posebni dio - Ekonomska klasifikacija
Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Posebni dio - Organizacijska klasifikacija
Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Posebni dio - Programska klasifikacija
više o tome ››

Izvještaj o izvršenju proračuna i Obračun razvojnih programa

- Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.
- Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.
- Obračun razvojnih programa 01.01.2016. od 31.12.2016.
više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

- Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu
- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu
više o tome ››

Proračun Općine Kapela

- Rebalans, opći dio
- Rebalans, posebni dio
- Proračun za 2017., opći dio
- Proračun za 2017., posebni dio
- Projekcija 2017.-2019., opći dio
- Projekcija 2017.-2019., posebni dio
- Odluka o izvršavanju Proračuna
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu - opći dio
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu - posebni dio
- Polugodišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za 2016. godinu
više o tome ››



1 / 4 |  1 2 3 >  Last ›