Proračun

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

- Bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu
- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu
više o tome ››

Proračun Općine Kapela

- Rebalans, opći dio
- Rebalans, posebni dio
- Proračun za 2017., opći dio
- Proračun za 2017., posebni dio
- Projekcija 2017.-2019., opći dio
- Projekcija 2017.-2019., posebni dio
- Odluka o izvršavanju Proračuna
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu - opći dio
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu - posebni dio
- Polugodišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za 2016. godinu
više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu - OPĆI DIO
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu - POSEBNI DIO
više o tome ››

Izmjene i dopune te plan za 2016.

1. Izmjene i dopune proračuna za 2015. god. OPĆI DIO
2. Izmjene i dopune proračuna za 2015. god. POSEBNI DIO
3. Plan proračuna za 2016. godinu OPĆI DIO
4. Plan proračuna za 2016. godinu POSEBNI DIO
5. Projekcija proračuna 2017-2018 OPĆI DIO
6. Projekcija proračuna 2017-2018 POSEBNI DIO
7. Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna od 01.01. do 30.06.2015.

Opci dio
Posebni dio
više o tome ››

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu, POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu, POSEBNI DIO
više o tome ››3 / 6 |  < 1 2 3 4 5 >  Last ›