Proračun

Plan proračuna za 2014. godinu - Posebni dio

Općina Kapela
OIB: 39819228656
Plan proračuna za 2014. godinu POSEBNI DIO.
više o tome ››

Plan proračuna za 2014. godinu - Opći dio

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/09) Općinsko vijeće na 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine, donijelo je Plan proračuna za 2014. godinu OPĆI DIO.
više o tome ››

Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - Posebni dio

Općina Kapela
OIB: 39819228656
Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - POSEBNI DIO
više o tome ››

Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - Opći dio

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Kapela na 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine, donijelo je Izmjene i dopune proračuna za 2013. god. OPĆI DIO.
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. - POSEBNI DIO 2

više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. - POSEBNI DIO 1

Općina Kapela
OIB: 39819228656

Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013.
više o tome ››

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013.

Općina Kapela
OIB: 39819228656

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 2/2013), Općinsko vijeće Općine Kapela na 3. sjednici održanoj 3. rujna 2013. godine donijelo je Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013.
više o tome ››4 / 4 | ‹ First  < 2 3 4