Proračun

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1.1.2013 do 30.6.2013.

Općina Kapela
OIB: 39819228656

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 2/2013), Općinsko vijeće Općine Kapela na 3. sjednici održanoj 3. rujna 2013. godine donijelo je Izvještaj o izvršenju proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013.
više o tome ››6 / 6 | ‹ First  < 4 5 6