Proračun

Plan proračuna za 2019., izmjene i dopune za 2018., projekcija i plan razvojnih programa

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019.g.
- Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu - opći dio
- Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu - posebni dio
- Plan Proračuna za 2019. godinu - opći dio
- Plan Proračuna za 2019. godinu - posebni dio
- Plan razvojnih programa
- Projekcija Proračuna - opći dio
- Projekcija Proračuna - posebni dio
više o tome ››

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. godine

Ispis izvršenja proračuna
Obračun razvojnih programa
više o tome ››

Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Obračun razvojnih programa za 2017. godinu

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:
. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:
. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Posebni dio proračuna sadrži:
. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Obračun razvojnih programa za 2017. godinu
više o tome ››

Objava financijskih izvještaja za 2017. godinu

Financijski izvještaj
Bilješke uz financijske izvještaje
Tablice uz obvezne Bilješke
više o tome ››

Plan proračuna za 2018., izmjene i dopune za 2017., projekcija i plan razvojnih programa 2018.-2020.

- Plan proračuna za 2018. godinu - OPĆI DIO
- Plan proračuna za 2018. godinu - POSEBNI DIO

- Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu - OPĆI DIO
- Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu - POSEBNI DIO

- Projekcija proračuna 2018.-2020. - OPĆI DIO
- Projekcija proračuna 2018.-2020. - POSEBNI DIO

- Plan razvojnih programa 2018.-2020.

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu
više o tome ››

Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Opći dio
Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Posebni dio - Ekonomska klasifikacija
Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Posebni dio - Organizacijska klasifikacija
Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - Posebni dio - Programska klasifikacija
više o tome ››

Izvještaj o izvršenju proračuna i Obračun razvojnih programa

- Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.
- Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.
- Obračun razvojnih programa 01.01.2016. od 31.12.2016.
više o tome ››2 / 6 |  < 1 2 3 4 >  Last ›