Javna nabava


Izjava o nepostojanju sukoba interesa

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa više o tome ››

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

- Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika (2020.)
- Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
više o tome ››

Bagatelna nabava šljunka i kamena za 2018. godinu

- Poziv
- Obrazac ponude
- Zapisnik
- Odluka o odabiru
više o tome ››

Javni poziv za kupoprodaju drvne mase u 2017. godini

- Javni poziv za kupoprodaju drvne mase u 2017. godini
- Odluka o odabiru
više o tome ››

POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE

Povodom Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Općine Kapela

- Dokumentacija o nabavi

- Prilozi:
Prilog 1 - ESPD obrazac
Prilog 2 - Tehnički opis
Prilog 3 - Troškovnik

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima
više o tome ››

Poziv na prethodno savjetovanje: Nerazvrstana cesta Lipovo Brdo – Srednja Diklenica

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Troškovnik Lipovo Brdo - S. Diklenica
DoN - nerazvrstana cesta - Kapela
ESPD obrazac - Općina Kapela
Poziv na prethodno savjetovanje - Kapela
više o tome ››

Javni poziv za dostavu ponuda za kupoprodaju salonit ploča

- Javni poziv za dostavu ponuda za kupoprodaju salonit ploča (pdf)
- Odluka o odabiru
više o tome ››

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte iz fondova Europske unije

- Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte iz fondova Europske unije
- Odluka o sufinanciranju
više o tome ››

Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije

- Odluka o sufinanciranju (EPFRR)
- Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije (EPFRR)
- Prijavni obrazac za javni poziv
više o tome ››

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine više o tome ››

Plan nabave

- Plan nabave za 2021. godinu
- Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

- PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
više o tome ››

Popis ugovora i sponzorstava

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2020. godini
- Popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2020. godini
- Popis sponzorstava i donacija u 2020. godini

- Popis sponzorstava i donacija u 2019. godini

- Popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2019. godini
- Popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2019. godini

- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA u 2018. g.
- Registar - popis preostalih zaključenih ugovora u 2018. g.
- Registar - popis sklopljenih ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI u 2018.g.
- Registar - popis sklopljenih ugovora o JAVNOJ NABAVI u 2018.g.

- Registar - popis ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2017.g.
- Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2017.g.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2017.g.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2017.g.

- Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2016.g.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2016.g.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2016.g.
- Registar – popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2016.g.

- Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2015.g.
- Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2015.g.
- Popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2015.g.
- Popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2015.g.
više o tome ››

Jedinstveni registar sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi 2011.-2014.

› Cjeloviti dokument više o tome ››

Izvješće o nabavi bagatelne vrijednosti roba, usluga i radova u 2014. godini

› PDF dokument više o tome ››

Obavijest u svezi članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/01
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

O b av i j e s t
više o tome ››

Plan javne nabave za 2014. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-3d
Kapela, 18. prosinca 2013.
više o tome ››

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/13-01/05
Urbroj: 2103/02-02-13-2a
Kapela, 18. prosinca 2013.
više o tome ››

Plan javne nabave za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/12-01/29
Urbroj: 2103/02-02-12-4a
Kapela, 10. prosinca 2012.
više o tome ››

Izjava o ne postojanju sukoba interesa za čelnika tijela naručitelja

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/02
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

I Z J A V A

O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
ZA ČELNIKA TIJELA NARUČITELJA

kojom ja, Danijel Kovačec, na dužnosti Općinskog načelnika Općine Kapela, u naručitelju - Općini Kapela, Bilogorska br. 90, 43203 Kapela, u smislu članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 90/11, 83/13. i 143/13. – pročišćeni tekst)
više o tome ››

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO -BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 040-01/11-01/1
Urbroj: 2103/02-01-11-01
Kapela, 03. siječnja 2011.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06) i članka 47. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/2009. i 26/2009.), Općinski načelnik Općine Kapela donosi

O D L U K U
O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI
više o tome ››Dokumenti

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Općine Kapela ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti.

Sadržaj rubrike
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Dodaci za preglednik
›› IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI STRANICI
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2021. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2021. godini
›› Izjava o nepostojanju sukoba interesa
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu
›› Konačne liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2020.-2021.
›› Privremene liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
›› Proračun za 2021. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća u 2020. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2020. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2020. godini
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
›› Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u području Poduzetničke zone dr. Franjo Tuđman
›› Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Kapela
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2019.-2020.
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu
›› Oglas za prijam u radni odnos
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
›› Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2019. godini
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća
›› Javni poziv za potpore za stočarstvo
›› Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini
›› Proračun za 2020. godinu
›› Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta
›› Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
›› Proglašena elementarna nepogoda za Općinu Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
›› Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina
›› Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2019. godini
›› Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
›› Javni poziv za darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2018. godinu
›› Objava financijskih izvještaja za 2018. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2018.-2019.
›› Plan proračuna za 2019., izmjene i dopune za 2018., projekcija i plan razvojnih programa
›› Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2018. god
›› PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE
›› Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. godine
›› Prijava nepropisno odbačenog otpada
›› Obavijest o donacijama od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
›› Prijava za najljepšu okućnicu i balkon
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
›› Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja te Obračun razvojnih programa za 2017. godinu
›› Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza otpada
›› Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. – 2023. godine
›› LAG Sjeverna Bilogora – Natječaj-Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
›› Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Javni poziv za financiranje udruga u 2018. godini
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. -2023. godine
›› Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
›› Financijski izvještaji za 2017. godinu članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
›› Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela
›› Objava financijskih izvještaja za 2017. godinu
›› Statut Općine Kapela
›› Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
›› Bagatelna nabava šljunka i kamena za 2018. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kapela
›› Javni poziv za prodaju vatrogasnog vozila
›› Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
›› Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
›› Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
›› Plan proračuna za 2018., izmjene i dopune za 2017., projekcija i plan razvojnih programa 2018.-2020.
›› Obavijest o terminima odvoza otpada u 2018. godini
›› OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA
›› Petolas Božidar – godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije u 2017. god
›› Kako financirati obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom
›› Rezultati izbora za Vijeća Mjesnih odbora - mandat 2014.-2018.
›› Popis Predsjednika i zamjenika M.O. - mandat 2014.-2018.
›› Polugodišnj izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
›› Javni poziv za kupoprodaju drvne mase u 2017. godini
›› POZIV ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
›› Polugodišnje izvješće o donacijama za 2017. godinu