Javna i bagatelna nabava

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine
više o tome ››

Plan nabave

- PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
- PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
više o tome ››

Popis ugovora i sponzorstava

- Registar - popis ugovora o JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2017.
- Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2017.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2017.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2017.

- Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2016.
- Registar - popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2016.
- Registar - popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2016.
- Registar – popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2016.

- Registar - popis ugovora o JAVNOJ NABAVI 2015.
- Registar - popis ugovora o BAGATELNOJ NABAVI 2015.
- Popis SPONZORSTAVA I DONACIJA 2015.
- Popis PREOSTALIH ZAKLJUČENIH UGOVORA 2015.
više o tome ››

Jedinstveni registar sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi 2011.-2014.

› Cjeloviti dokument
više o tome ››

Izvješće o nabavi bagatelne vrijednosti roba, usluga i radova u 2014. godini

› PDF dokument
više o tome ››

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 400-01/14-01/01-1
Urbroj: 2103/02-1-14-1
Kapela, 02. siječnja 2014.
više o tome ››

Obavijest u svezi članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/01
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

O b av i j e s t
više o tome ››2 / 3 |  < 1 2 3 >