Pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu (pdf)
Godišnje izvješće za 2019. godinu (csv)
više o tome ››

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu (pdf)
Godišnje izvješće za 2018. godinu (csv)
više o tome ››

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
više o tome ››

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće (pdf)
Godišnje izvješće (csv)
više o tome ››

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

- Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
više o tome ››

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije Općine Kapela
više o tome ››

Povjerenik za etiku

ODLUKA o imenovanju Povjerenika za etiku Općine Kapela
više o tome ››1 / 3 |  1 2 3 >