Pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
više o tome ››

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće (pdf)
Godišnje izvješće (csv)
više o tome ››

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

- Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
više o tome ››

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije

Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije Općine Kapela
više o tome ››

Povjerenik za etiku

ODLUKA o imenovanju Povjerenika za etiku Općine Kapela
više o tome ››

Etički kodeks

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kapela
više o tome ››

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika
više o tome ››1 / 2 |  1 2 >