Izbori

Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina

- Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kapela

- Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Kapela (vrijeme objave: 16.4.2019., 00:25)

- Izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina
više o tome ››

Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

- Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kapela
više o tome ››

Izborni rezultati Lokalnih izbora 2017. g.

- Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Kapela
- Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Kapela
- Cjelovito izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2017. g.
Izjava - sukob interesa (načelnik)
Izjava - sukob interesa (zamjenik načelnika)
više o tome ››

Rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnih odbora

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Klasa: 013-01/14-01/15
Urbroj: 2103/02-03-14-01
Kapela, 25. svibnja 2014.
više o tome ››

Rezultati izbora za Vijeća mjesnih odbora održanih 25.05.2014.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KAPELA
Kapela, 25. svibnja 2014.

Pregled ostvarenih glasova i mandata
više o tome ››

Izbori za vijeća mjesnih odbora 2014. g.

Na temelju članka 61. i 61a. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 85. Statuta Općine Kapela («Županijski glasnik», broj 2/13.) i dopune mišljenja Ministarstva uprave RH Klasa: 023-01/14-01/41, Urbroj: 515-02-02-02/1-14-7, od 26.02.2014. godine, Općinsko vijeće Općine Kapela na svojoj 6. sjednici od 17. ožujka 2014. godine, donosi

1. ODLUKU o raspisivanju i postupku provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Kapela
više o tome ››

Rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Kapela

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KAPELA
KLASA: 013-01/13-01/1
URBROJ: 2103/02-03-13-5
Kapela, 20. svibnja 2013.

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kapela utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA
više o tome ››1 / 2 |  1 2 >