Izvješća


Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2020. g.

- Cjelovito Izvješće za 2020. g. više o tome ››

Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2019. g.

- Cjelovito Izvješće za 2019. g. više o tome ››

Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu

- Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu više o tome ››

Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu

Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu više o tome ››

Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2018. godinu

- ANITA ZORIĆ
- DARIO VELIČAN
- DRAGAN BREŽNJAK
- GORAN ŠIMUNČIĆ
- MARICA MARKOVIĆ
- SAŠA FELETAR
- VIKTOR VIDOJEVIĆ
- ZDENKO KRŽAK
više o tome ››

Obavijest o donacijama od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.

Obavijest o donacijama za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine za članove Općinskog vijeća Općine Kapela (izabrani s liste grupe birača) više o tome ››

Financijski izvještaji za 2017. godinu članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave

Izabrani s liste grupe birača: više o tome ››

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem više o tome ››

Petolas Božidar – godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

više o tome ››

Polugodišnje izvješće o donacijama za 2017. godinu

Belec Niko
Bet Damir
Brežnjak Dragan
Feletar Saša
Kržak Zdenko
Marković Marica
Prelec Dario
Šimunčić Goran
Veličan Dario
Vidojević Viktor
Zorić Anita
više o tome ››

Godišnji financijski izvještaji

više o tome ››

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.

Izvješća članova Općinskog vijeća Općine Kapela
Izabrani s liste grupe birača

Izvješće Belec
Izvješće Bet
Izvješće Breznjak
Izvješće Mareković
Izvješće Petolas
Izvješće Prelec
Izvješće Šimunčić
Izvješće Vidojević
više o tome ››

Financijski plan za 2016. godinu - članova Općinskog vijeća Općine Kapela

Izabrani s liste grupe birača
Božidar Petolas - 1-2016
Damir Bet - 1-2016
Dario Prelec - 1-2016
Dragan Brežnjak - 1-2016
Goran Šimunčić - 1-2016
Marica Marković - 1-2016
Niko Belec - 1-2016
Viktor Vidojević - 1-2016
više o tome ››

Godišnji financijski izvještaj od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

ObrazacG - Belec, Niko
ObrazacG - Bet, Damir
ObrazacG - Brežnjak, Dragan
ObrazacG - Marković, Marica
ObrazacG - Petolas, Božidar
ObrazacG - Prele,c Dario
ObrazacG - Šimunčić, Goran
ObrazacG - Vidojević, Viktor
ObrazacIZ-D - Belec, Niko
ObrazacIZ-D - Bet, Damir
ObrazacIZ-D - Brežnjak, Dragan
ObrazacIZ-D - Marković, Marica
ObrazacIZ-D - Petolas, Božidar
ObrazacIZ-D - Petolas, Božidar
ObrazacIZ-D - Prelec, Dario
ObrazacIZ-D - Šimunčić, Goran
ObrazacIZ-D - Viktor, Vidojević
više o tome ››

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. članova predstavničkog tijela JLP (R) S izabranih s liste grupe birača. više o tome ››

Financijska izvješća, veljača 2015.

više o tome ››

Polugodišnje izvješće o donacijama članovima predstavničkih tijela JLP (R)S izabranih s liste grupe

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.1. do 30.6.2014. godine više o tome ››

Cjelovito izvješće o izvršenju planova i programa Općine Kapela u 2013. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-01/14-01/06
Urbroj: 2103/02-02-14-2a
Kapela, 17. ožujka 2014.
više o tome ››

Goran Šimunčić - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Goran Šimunčić
Pavlin Kloštar br.36, 43230 Kapela
OIB: 47705886273

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››

Niko Belec - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Niko Belec
Babotok br.11, 43203 Kapela
OIB: 18779703799

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››

Dragan Brežnjak - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Dragan Brežnjak
Visovi br. 5, 43203 Kapela
OIB: 52038847792

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››

Božidar Petolas - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Božidar Petolas
Jabučeta br.23, 43203 Kapela
OIB:71574732539

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››

Viktor Vidojević - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Viktor Vidojević
Nova Diklenica br.19, 43203 Kapela
OIB:17097130376

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››

Marica Marković - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Marica Marković
Gornje Zdelice br.74, 43203 Kapela
OIB: 08610628173

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››

Damir Bet - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Damir Bet
Bilogorska ulica br.84, 43203 Kapela
OIB: 61749058401

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››1 / 3 |  1 2 3 > 


Dokumenti

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Općine Kapela ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti.

Sadržaj rubrike
›› JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova kupnje školskog pribora roditeljima/skrbnicima učenika
›› Ispis izvršenja polugodišnjeg proračuna 2023.
›› Plan savjetovanja s javnošću
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2023. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2023. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2022. godinu
›› Strategija i plan upravljanja imovinom
›› GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU 01.01.– 31.12.2022.
›› Izmjena Plana nabave za 2023. godinu
›› Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2022.-2023.
›› Savjetovanje o nacrtu općeg akta
›› Javno savjetovanje o iskaznici EU za osobe s invaliditetom
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
›› Javni poziv za glineni crijep
›› Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt “Žene Bilogorke”, radno mjesto Radnica
›› Proračun Općine Kapela za 2023. i Projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu
›› Oglas za prijam službenika/ice
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2022. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2022. godinu
›› Javni poziv za dodjelu božićnica umirovljenicima s područja Općine Kapela
›› Savjetovanje o nacrtu Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Kapela za 2022. – 2027. godinu
›› Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje školskog pribora roditeljima/skrbnicima za 2022./23.
›› Javni natječaj za zakup poslovnog prostora
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kapela za 2022. godinu.
›› POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU 01.01.– 30.06.2022.
›› Demografski poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2022. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2022. godini
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2021. godinu
›› Pravo na pristup informacijama
›› Plan nabave
›› Odluka o pravu na pristup informacijama i katalog informacija
›› Registar imovine Općine Kapela
›› Popis ugovora i sponzorstava
›› Zahtjev za pristup informacijama
›› Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
›› Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
›› Antikorupcijski akcijski plan suzbijanja korupcije
›› Povjerenik za etiku
›› Etički kodeks
›› Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2021.-2022.
›› Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini
›› Financijski izvještaji Proračuna za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2021. godine
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Procedura o blagajničkom poslovanju
›› Procedura za putne naloge
›› Procedura upravljanja imovinom
›› Procedura naplate prihoda
›› Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2020. g.
›› Cjelovito Izvješće načelnika o izvršenju planova i programa za 2019. g.
›› Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela
›› Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kapela
›› Savjetovanje o nacrtu općeg akta
›› Provedbeni program Općine Kapela 2021.—2025.
›› Plan Proračuna za 2022. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2021. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2021. godinu
›› LAG Natječaj za TO 2.1.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
›› Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mladim obiteljima
›› Javni poziv za sufinanciranje troškova kupnje bilježnica i drugih obrazovnih materijala
›› Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela
›› Dodaci za preglednik
›› IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI STRANICI
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021.
›› Javni poziv - kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2021. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2021. godini
›› Izjava o nepostojanju sukoba interesa
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu
›› Konačne liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2020.-2021.
›› Privremene liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje 2021. godinu
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2020. godinu
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
›› Proračun za 2021. godinu
›› Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi Općine Kapela za 2020. godinu
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća na području Općine Kapela
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja sporta u 2020. godini
›› Javni poziv za financiranje udruga iz područja kulture i razvoja civilnog društva u 2020. godini
›› Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
›› Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u području Poduzetničke zone dr. Franjo Tuđman
›› Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Kapela
›› Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2019. godinu
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa 2
›› Javni poziv – kupoprodaja glinenog crijepa
›› Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2019.-2020.
›› Oglas za Voditelja/icu projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’
›› Financijski izvještaji članova predstavničkih tijela za 2019. godinu
›› Oglas za prijam u radni odnos
›› Financijski izvještaji proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
›› Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2019. godini
›› Javni poziv za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i kupnju kuća
›› Javni poziv za potpore za stočarstvo