Izvješća

Damir Bet - Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA
DAMIR BET
Bilogorska ulica 84
43203 Kapela
OIB: 61749058401

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
(za razdoblje od 1. siječnja od 31. prosinca 2013. godine)
više o tome ››

Damir Bet - Financijski plan za 2014. godinu

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA
DAMIR BET
Bilogorska ulica 84
43203 Kapela
OIB: 61749058401

FINANCIJSKI PLAN za 2014. godinu
(za razdoblje od 1. siječnja od 31. prosinca 2014. godine)
više o tome ››

Božidar Petolas - Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA
BOŽIDAR PETOLAS
Jabučeta 23
43203 Kapela
OIB: 71574732539

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
(za razdoblje od 1. siječnja od 31. prosinca 2013. godine)
više o tome ››

Božidar Petolas - Financijski plan za 2014. godinu

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA
BOŽIDAR PETOLAS
Jabučeta 23
43203 Kapela
OIB: 71574732539

FINANCIJSKI PLAN za 2014. godinu
(za razdoblje od 1. siječnja od 31. prosinca 2014. godine)
više o tome ››

Božidar Petolas - Izvješće o primljenim donacijama od 12.6. do 31.12.2013.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA
BOŽIDAR PETOLAS
Jabučeta 23
43203 Kapela
OIB: 71574732539
Kapela, 27. veljače 2014.

Izvješće o primljenim donacijama za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca 2013. godine
više o tome ››9 / 9 | ‹ First  < 7 8 9