Izvješća

Financijski plan za 2016. godinu - članova Općinskog vijeća Općine Kapela

Izabrani s liste grupe birača
Božidar Petolas - 1-2016
Damir Bet - 1-2016
Dario Prelec - 1-2016
Dragan Brežnjak - 1-2016
Goran Šimunčić - 1-2016
Marica Marković - 1-2016
Niko Belec - 1-2016
Viktor Vidojević - 1-2016
više o tome ››

Godišnji financijski izvještaj od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

ObrazacG - Belec, Niko
ObrazacG - Bet, Damir
ObrazacG - Brežnjak, Dragan
ObrazacG - Marković, Marica
ObrazacG - Petolas, Božidar
ObrazacG - Prele,c Dario
ObrazacG - Šimunčić, Goran
ObrazacG - Vidojević, Viktor
ObrazacIZ-D - Belec, Niko
ObrazacIZ-D - Bet, Damir
ObrazacIZ-D - Brežnjak, Dragan
ObrazacIZ-D - Marković, Marica
ObrazacIZ-D - Petolas, Božidar
ObrazacIZ-D - Petolas, Božidar
ObrazacIZ-D - Prelec, Dario
ObrazacIZ-D - Šimunčić, Goran
ObrazacIZ-D - Viktor, Vidojević
više o tome ››

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. članova predstavničkog tijela JLP (R) S izabranih s liste grupe birača.
više o tome ››

Financijska izvješća, veljača 2015.

više o tome ››

Polugodišnje izvješće o donacijama članovima predstavničkih tijela JLP (R)S izabranih s liste grupe

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.1. do 30.6.2014. godine
više o tome ››

Cjelovito izvješće o izvršenju planova i programa Općine Kapela u 2013. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-01/14-01/06
Urbroj: 2103/02-02-14-2a
Kapela, 17. ožujka 2014.
više o tome ››

Goran Šimunčić - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Goran Šimunčić
Pavlin Kloštar br.36, 43230 Kapela
OIB: 47705886273

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››2 / 9 |  < 1 2 3 4 >  Last ›