Izvješća

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama

Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. članova predstavničkog tijela JLP (R) S izabranih s liste grupe birača.
više o tome ››

Financijska izvješća, veljača 2015.

više o tome ››

Polugodišnje izvješće o donacijama članovima predstavničkih tijela JLP (R)S izabranih s liste grupe

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.1. do 30.6.2014. godine
više o tome ››

Cjelovito izvješće o izvršenju planova i programa Općine Kapela u 2013. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-01/14-01/06
Urbroj: 2103/02-02-14-2a
Kapela, 17. ožujka 2014.
više o tome ››

Goran Šimunčić - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Goran Šimunčić
Pavlin Kloštar br.36, 43230 Kapela
OIB: 47705886273

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››

Niko Belec - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Niko Belec
Babotok br.11, 43203 Kapela
OIB: 18779703799

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››

Dragan Brežnjak - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Dragan Brežnjak
Visovi br. 5, 43203 Kapela
OIB: 52038847792

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.
više o tome ››2 / 9 |  < 1 2 3 4 >  Last ›