Programi i natječaji

Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora

LAG Sjeverna Bilogora objavljuje Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora. Prijave kreću od 25. rujna 2019. godine i traju sve do 15. studenog 2019. godine. Natječaj i detalji prijave dostupni su na stranici LAG-a Sjeverna Bilogora - http://www.lag-sjeverna-bilogora.hr/default_vijest.asp?sid=5901.
više o tome ››

Javni poziv za darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Kapela

- Javni poziv
- Obrazac prijave
više o tome ››

Javni poziv za dostavu Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Kapela 2018.-2019.

- Odluka o odabiru
- Javni poziv – zakup zemljišta
- Javni poziv – dopis
- Javni poziv – obrazac ponude
više o tome ››

Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR) u 2018. god

ODLUKA o dodjeli sredstava EPFRR

Javni poziv za sufinanciranje izrade prijavne dokumentacije (EPFRR)

Prijavni obrazac za javni poziv
više o tome ››

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kapela

- NATJEČAJNA DOKUMENTCIJA

Odluka o odabiru
više o tome ››

Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

- Javni uvid nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kapela
- Obrazac Programa
- Tablica čestica
- KApela.zip (Mapa)
više o tome ››

Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela’

Odluka o odabiru kandidatkinje

Oglas za radni odnos na određeno vrijeme u projektu ‘Program zapošljavanja žena u Općini Kapela'

- Prijava
- Izjava
- Upitnik
više o tome ››1 / 3 |  1 2 3 >