Programi i natječaji

Strateški razvojni program Općine Kapela – opis projekta

Općina Kapela u suradnji s tvrtkom Nove mogućnosti d.o.o. izradila je Strateški razvojni program u kojem je plan definirati strateške razvojne projekte koji bi se financirali sredstvima iz EU fondova i nadležnih ministarstva.
više o tome ››3 / 3 |  < 1 2 3