Prostorni plan uređenja

Urbanistički plan uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

- Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

- Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

Knjiga 1:
- 0 - Opći dio
- 1 - Tekstualni dio
- 2 - Grafički dio:


Knjiga 2:
- III. Prilozi
više o tome ››

Prostorni plan uređenja Općine Kapela

Knjiga 1 (zip)
Knjiga 2 (zip)
više o tome ››

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kapela

Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela
Konačni prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela
Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela
Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela
Izvješće o javnoj raspravi
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela
- PLAKAT
- Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela (zip)

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela
više o tome ››

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela

- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kapela
više o tome ››