Prostorni plan uređenja

Urbanistički plan uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

- Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

- Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone dr. Franjo Tuđman

Knjiga 1:
- 0 - Opći dio
- 1 - Tekstualni dio
- 2 - Grafički dio:


Knjiga 2:
- III. Prilozi
više o tome ››

Prostorni plan uređenja Općine Kapela

ODLUKA o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kapela
POLAZIŠTA PROSTORNOG UREĐENJA
PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
više o tome ››

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kapela

I. IZMJENE I DOPUNE prost. plana Općine Kapela 2014.
Knjiga 1
Knjiga 2

II. IZMJENE I DOPUNE prost. plana Općine Kapela 2016.
Knjiga 1
Knjiga 2

III. IZMJENE I DOPUNE prost. plana Općine Kapela 2019.
Knjiga 1
Knjiga 2
više o tome ››

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kapela

- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kapela

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kapela

- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kapela
više o tome ››