Gospodarenje otpadom

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kapela
više o tome ››

PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE

PROMJENA U RASPOREDU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA OD 01.12.2018. GODINE

Obavijest promjene rasporeda odvoza komunalnog otpada na stranicama Komunalca d.o.o. Bjelovar
više o tome ››

Prijava nepropisno odbačenog otpada

PRIJAVITE NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD NA PODRUČJU OPĆINE KAPELA
više o tome ››

Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza otpada

http://komunalac-bj.hr/obavijesti-komunalac-bjelovar/informacije/obavijest-o-ljetnom-radnom-vremenu-odvoza-otpada-komunalnog-otpada
više o tome ››

Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. – 2023. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. – 2023. godine
više o tome ››

Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. -2023. godine

Prijedlog PGO Općine Kapela
više o tome ››

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

- Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. – 2022. godine
više o tome ››1 / 3 |  1 2 3 >