Gospodarenje otpadom

Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KAPELA ZA RAZDOBLJE 2018.-2022. GODINE
više o tome ››

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
- Prilog Odluke
više o tome ››

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela

- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
više o tome ››

Obavijest o terminima odvoza otpada u 2018. godini

Odvoz otpada:
- ponedjeljak
- utorak
- petak
više o tome ››

Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza otpada

više o tome ››

Obavijest o terminima odvoza otpada u 2017. godini

Obavijest o terminima odvoza otpada u 2017. godini
više o tome ››

Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela

Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela
više o tome ››2 / 3 |  < 1 2 3 >