Gospodarenje otpadom

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela

- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
- Prilog Odluke
više o tome ››

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela

- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Kapela
više o tome ››

Obavijest o terminima odvoza otpada u 2018. godini

Odvoz otpada:
- ponedjeljak
- utorak
- petak
više o tome ››

Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza otpada

više o tome ››

Obavijest o terminima odvoza otpada u 2017. godini

Obavijest o terminima odvoza otpada u 2017. godini
više o tome ››

Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela

Plan gospodarenja otpadom Općine Kapela
više o tome ››

Obavijest o preuzimanju građevnog otpada

Obavještavaju se stanovnici Općine Kapela da mogu odložiti neopasni građevinski otpad nastao na području Općine Kapela na području Sajmišta Kapela, kat.čest.br. 943/2.

U Kapeli, 20.06.2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Danijel Kovačec
više o tome ››2 / 2 |  < 1 2