Općina Kapela › dokumenti › damir-bet-program-rada-za-mandatno-razdoblje-2013.-2017

Damir Bet - Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

Ispiši

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Damir Bet
Bilogorska ulica br.84, 43203 Kapela
OIB: 61749058401

Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017.

Ovim programom rada za mandatno razdoblje su definirani programski ciljevi koji će se promicati kroz djelovanje u Općinskom vijeću, tribinama, medijima i svim ostalim zakonski dozvoljenim instrumentima promicanja i informiranja javnosti.

Infrastruktura
- izgradnja vodoopskrbne mreže
- izgradnja plinske mreže gdje još nije izgrađena
- izgradnja odvodnje
- modernizacija energetskog sustava (javna rasvjeta)
- modernizacija lokalnih cesta (nerazvrstane ceste)

Sigurnost i kvaliteta života stanovništva
- uređenje naselja
- čistoća naselja
- izgradnja školske športske dvorane
- dostupnost i zajamčena kvaliteta zdravstvene i socijalne skrbi

Razvoj gospodarstva i turizma
- poticati malo poduzetništvo
- očuvanje prirodnih bogatstava
- poticanje razvoja turizma

Podizanje i podupiranje razine obrazovanja
- stipendiranje nadarenih učenika i studenata

Skrb i pomoć osobama treće životne dobi.

Potpora radu svim udrugama.

Informatizacija u radu i poslovanju općine u cilju postizanja bolje kvalitete usluge i informiranja stanovništva.

Nezavisni vijećnik:
Damir Bet