Općina Kapela › dokumenti › izmjene-i-dopune-prorachuna-za-2013.-godinu-opi-dio

Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu - Opći dio

Ispiši

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Kapela na 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine, donijelo je Izmjene i dopune proračuna za 2013. god. OPĆI DIO.