Općina Kapela › dokumenti › izmjene-i-dopune-prostornog-plana-ureenja-opine-kapela

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kapela

Ispiši

I. IZMJENE I DOPUNE prost. plana Općine Kapela 2014.
Knjiga 1
Knjiga 2

II. IZMJENE I DOPUNE prost. plana Općine Kapela 2016.
Knjiga 1
Knjiga 2

III. IZMJENE I DOPUNE prost. plana Općine Kapela 2019.
Knjiga 1
Knjiga 2