Općina Kapela › dokumenti › javni-natjechaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljishta-u-vlasnishtvu-republike

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u Općini Kapela

Ispiši

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kapela, na području katastarskih općina Diklenica, Kapela, Kobasičari, Mosti, Pavlin Kloštar, Podgorci, Sredice Gornje i Zdelice, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kapela donijela Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj (KLASA: 320-01/19-01/15, URBROJ: 2103/1-07-19-01), a Ministarstvo poljoprivrede dalo Suglasnost aktom KLASA: 945-01/18-01/819, URBROJ: 525-07/1783-19-4 od 11.03.2019. godine, predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kapela predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

- Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
- Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH - Prilog 1.

- Odluka o izuzimanju nekretnina iz postupka javnog natječaja
- Odluka o izuzimanju nekretnina iz postupka javnog natječaja 2

Općinsko vijeće Općine Kapela.