Općina Kapela › dokumenti › javni-poziv-za-darovanje-nekretnina-u-vlasnishtvu-opine-kapela

Javni poziv za darovanje nekretnina u vlasništvu Općine Kapela

Ispiši