Općina Kapela › dokumenti › javni-poziv-za-prijavu-rjeshenja-suvenira-za-podruchje-lag-a-sjeverna-bilog

Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora

Ispiši

LAG Sjeverna Bilogora objavljuje Javni poziv za prijavu rješenja suvenira za područje LAG-a Sjeverna Bilogora. Prijave kreću od 25. rujna 2019. godine i traju sve do 15. studenog 2019. godine. Natječaj i detalji prijave dostupni su na stranici LAG-a Sjeverna Bilogora - http://www.lag-sjeverna-bilogora.hr/default_vijest.asp?sid=5901.