Općina Kapela › dokumenti › javni-uvid-o-nacrtu-plana-gospodarenja-otpadom-opine-kapela

Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela

Ispiši

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KAPELA ZA RAZDOBLJE 2018.-2022. GODINE

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/18-01/6
URBROJ: 2103/02-01-18-2
Kapela, 16. veljače 2018.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Kapela objavljuje

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KAPELA ZA RAZDOBLJE 2018.-2022. GODINE

Javni uvid u Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018.-2022. godine održat će se u trajanju od 30 dana i to od 16. veljače 2018. do 19. ožujka 2018. godine.

Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018.–2022. godine stavlja se na uvid svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Kapela (www.opcina-kapela.hr).

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana koja moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti do posljednjeg dana javnog uvida, odnosno 19. ožujka 2018. godine, putem elektronske pošte (.(JavaScript must be enabled to view this email address)) ili putem pošte na adresu: Općina Kapela, Bilogorska 90, 43203 Kapela.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim Nacrtom Plana.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAPELA
Danijel Kovačec, ing. el.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kapela za razdoblje 2018. -2022. godine možete pogledati ovdje.

- Javni uvid – Izvješće