Općina Kapela › dokumenti › lokalna-akcijska-grupa-lag-sjeverna-bilogora

Lokalna akcijska grupa (LAG) Sjeverna Bilogora

Ispiši

Dragi učenici, dragi roditelji,

s veseljem Vam javljamo radosnu vijest! No prije nego Vas razveselimo, dopustite nam par riječi o nama…

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora (u daljnjem tekstu: LAG Sjeverna Bilogora) je nevladina udruga koja predstavlja partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora općina Bjelovarsko-bilogorske županije, a one su: općina Kapela, općina Nova Rača, općina Rovišće, općina Severin, općina Šandrovac, općina Velika Pisanica, općina Veliki Grđevac, općina Veliko Trojstvo i općina Zrinski Topolovac.

Na području LAG-a Sjeverna Bilogora nalazi se 6 osnovnih škola:
- OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac s područnim školama Donja Kovačica, Pavlovac, Mala Pisanica,
- OŠ Mirka Pereša (Kapela) s područnim školama Stari Skucani, Donji Mosti, Jabučeta, Gornje Sredice, Jakopovac,
- OŠ Nova Rača s područnim školama Bulinac, Dautan, Međurača, Sasovac, Severin, Slovinska Kovačica,
- OŠ Rovišće s područnim školama Prgomelje, Kraljevac, Zrinski Topolovac, Predavac, Podgorci,
- OŠ Velika Pisanica s područnim školama Babinac, Bedenik, Lasovac, Ribnjačka,
- OŠ Veliko Trojstvo s područnim školama Šandrovac, Ćurlovac, Malo Trojstvo.

Općine s područja LAG-a Sjeverna Bilogora odlučile su razveseliti učenike i njihove roditelje s kompletom od 10 odgovarajućih školskih bilježnica za učenike do 1. do 8. razreda.

Poštovani načelnici otišli su i korak dalje. Željeli su prenijeti dio svog lokalnog bogatstva i potaknuti osjećaj dječjeg ponosa u svom zavičaju. Iz te ideje proizašle su personalizirane školske bilježnice s motivima navedenih općina. Za grafički dizajn zaslužan je g. Dražen Juranić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo i tajnik Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora.

Podjela školskih bilježnica predviđena je na prvi dan školske godine 2016./2017., 5. rujna 2016.g., ali povodom Međunarodnog dana pismenosti koji se obilježava 8. rujna od 1965.g. s ciljem podizanja svijesti o važnosti pismenosti i nadom da će se jednog dana riješiti problem nepismenosti u svijetu (UNESCO).

Školarci, uživajte na ljetnim praznicima i vidimo se 5. rujna u Vašim školama!

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora