Općina Kapela › dokumenti › obavijest-o-donacijama-od-1.-sijechnja-do-30.-lipnja-2018

Obavijest o donacijama od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.

Ispiši

Obavijest o donacijama za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine za članove Općinskog vijeća Općine Kapela (izabrani s liste grupe birača)

ANITA ZORIĆ
DARIO VELIČAN
DRAGAN BREŽNJAK
GORAN ŠIMUNČIĆ
MARICA MARKOVIĆ
SAŠA FELETAR
VIKTOR VIDOJEVIĆ
ZDENKO KRŽAK