Općina Kapela › dokumenti › opi-dio-izmjene-i-dopune-prorachuna-za-2014

Opći dio Izmjene i dopune proračuna za 2014.

Ispiši

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, broj 87/08 i broj 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kapela ("Županijski glasnik BBŽ", broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Kapela na 8. sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine donijelo je Izmjene i dopune proračuna za 2014. god. OPĆI DIO.