Općina Kapela › dokumenti › rezultati-izbora-za-chlanice-chlanove-opinskog-vijea-opine-kapela

Rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Kapela

Ispiši

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KAPELA
KLASA: 013-01/13-01/1
URBROJ: 2103/02-03-13-5
Kapela, 20. svibnja 2013.

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kapela utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA

I. Od ukupno 2.540 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.446 birača, odnosno 56,93%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.446 birača, odnosno 56,93%. Važećih listića bilo je 1.430, odnosno 98,89%. Nevažećih je bilo 16 listića, odnosno 1,11%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 762 glasova 53,29%
Nositelj liste: DANIJEL KOVAČEC
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 249 glasova 17,41%
Nositelj liste: DRAŽEN KOVAČ
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 215 glasova 15,03%
Nositelj liste: SAŠA FELETAR
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 140 glasova 9,79%
Nositelj liste: ŽELJKO SREBRENOVIĆ
5. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS 64 glasova 4,48%
Nositelj liste: DRAGUTIN NOVOSEL

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: DANIJEL KOVAČEC
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: DRAŽEN KOVAČ
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: SAŠA FELETAR
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: ŽELJKO SREBRENOVIĆ

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 8 mjesta te su s te liste izabrani:

1. DANIJEL KOVAČEC
2. DARIO PRELEC
3. NIKO BELEC
4. MARICA MARKOVIĆ
5. DRAGAN BREŽNJAK
6. VIKTOR VIDOJEVIĆ
7. DAMIR BET
8. GORAN ŠIMUNČIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. DRAŽEN KOVAČ
2. IVANA NOVOSELAC HUSNJAK

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. SAŠA FELETAR
2. DALIBOR ŠPOLJAR

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. ŽELJKO SREBRENOVIĆ


PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KAPELA
Dijana Zekić Kereži, v.r.