Općina Kapela › dokumenti › rezultati-izbora-za-chlanice-chlanove-vijea-mjesnih-odbora

Rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnih odbora

Ispiši

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Klasa: 013-01/14-01/15
Urbroj: 2103/02-03-14-01
Kapela, 25. svibnja 2014.

Na temelju Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12.), nakon provedenih izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Kapela, koji su održani dana 25. svibnja 2014. godine, Općinsko izborno povjerenstvo, utvrdilo je i

O B J A V L J U J E

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA ZA 26 NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE KAPELA – MANDAT 2014. - 2018.

1.Kapela, 2.Botinac, 3.Lipovo Brdo, 4.Srednja Diklenica, 5.Babotok, 6.Lalići, 7.Stara Diklenica,8.Kobasičari, 9.Stanići, 10.Stari Skucani, 11.Starčevljani, 12.Nova Diklenica, 13.Jabučeta,14.Gornje Zdelice, 15.Gornji Mosti, 16.Srednji Mosti, 17.Donji Mosti, 18.Poljančani, 19.Gornje Sredice, 20.Šiptari, 21.Pavlin Kloštar, 22.Reškovci, 23.Prnjavor, 24.Visovi, 25.Tvrda Reka i 26.Novi Skucani.