Općina Kapela › dokumenti › viktor-vidojevi-izvjeshe-o-primljenim-donacijama-od-12.6.-do-31.12.2013

Viktor Vidojević - Izvješće o primljenim donacijama od 12.6. do 31.12.2013.

Ispiši

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA
VIKTOR VIDOJEVIĆ
Nova Diklenica 19
43203 Kapela
OIB: 17097130376
Kapela, 27. veljače 2014.

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA
za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca 2013. godine