Općina Kapela › dokumenti › viktor-vidojevi-program-rada-za-razdoblje-12.6.-31.12.2013.-godine

Viktor Vidojević - Program rada za razdoblje 12.6. – 31.12.2013. godine

Ispiši

NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KAPELA
Viktor Vidojević
Nova Diklenica br. 19, 43203 Kapela
OIB: 17097130376

Program rada za razdoblje 12.6. – 31.12.2013. godine

Prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i uključivanje u raspravu i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, a poglavito o:
- izvršenju Proračuna Općine Kapela za 2012. godinu,
- nacrtu Proračuna Općine Kapela za 2013. godinu,
- rebalansu Proračuna Općine Kapela za 2013. godinu,
- drugim financijskim odlukama i zaključcima, te odlukama u sferi komunalnih djelatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
- dovršiti Izmjene i dopune PPUO Kapela.

Kontaktiranje s građanima glede njihovih upita ili prijedloga za rješavanje njihovih konkretnih problema u naselju gdje žive.

Kontaktiranje s čelništvom Općine (načelnik, zamjenik, predsjednik Općinskog vijeća) i predsjednicima Mjesnih odbora u rješavanju problema u pojedinom Mjesnom odboru, poglavito u svezi komunalne infrastrukture i ostale komunalne problematike.

Zalagati se za sveopći gospodarski razvoj cjelokupnog područja Općine Kapela. Obavljati i druge aktivnosti u skladu sa Statutom Općine Kapela.


Nezavisni vijećnik

___________________________
(Viktor Vidojević)