IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA

EU PROJEKT


INFORMACIJE O PROJEKTU „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA“

EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA IZ KOHEZIJSKOG FONDA, OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ 2014. – 2020., PROJEKT POD NAZIVOM:

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA

više o tome ››