Izgradnja poduzetničke zone dr. Franjo Tuđman

Kratak opis projekta
Općina Kapela posjeduje zemljište u svom vlasništvu i odlučila aktivirati svoju imovinu u gradnju poduzetničke zone za koju postoji interes poduzetnika. S obzirom da je porasla poduzetnička aktivnost u Općini Kapela i BBŽ. Općina Kapela je temeljem odluke o osnivanju i izgradnji poslovne zone iz 2011. godine odlučila izgraditi poduzetničku zonu, potaknuti gospodarsku aktivnost i otvoriti nova radna mjesta.
više o tome ››

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste: dionice Gornje Zdelice – Donji Mosti s odvojcima

Kratak opis projekta
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta omogućava brži razvoj same Općine a time i Županije te smanjiti će depopulaciju ruralnog područja Općine. Razvoj poljoprivrede, agroturizma, razvoj male infrastrukture stvara okruženje koje će poticajno djelovati na razvoj poduzetničke inicijative kako za lokalno stanovništvo tako i za potencijalne vanjske investitore.
više o tome ››

Područna škola Gornje Sredice

Poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije područne škole Gornje Sredice

Kratak opis projekta
Projektom poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije područne škole u Gornjim Sredicama napravljena je poboljšanje energetskih svojstava zgrade, u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite. Također su napravljene uštede električne energije na način da je ugrađena rasvjeta sa LED tehnologijom te fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, a višak proizvedene električne energije isporučuje se u elektro energetski sustav.
više o tome ››

Rekonstrukcija Društvenog doma Kapela

Kratak opis projekta
Osnovni cilj projekta je omogućiti poboljšanje kvalitete života stanovnika na ruralnom području, točnije na području Općine Kapela, naselja Kapela. Specifični ciljevi su povećanje socijalne uključenosti stvaranje preduvjeta za intenzivniji razvoj civilnog društva, podizanje razine kvalitete društvenog života, rekonstrukcija prostora za zajedničko okupljanje, uređenje i opremanje Društvenog doma u naselju Kapela.
više o tome ››

Zaželi - Program zapošljavanja žena u Općini Kapela

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
2014. – 2020.
Zaželi - Program zapošljavanja žena

PROJEKT: Program zapošljavanja žena u Općini Kapela

NOSITELJ PROJEKTA:
Kapela
Općina Kapela

PARTNERI NA PROJEKTU:
HZZ
Centar


više o tome ››

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA

EU PROJEKT


INFORMACIJE O PROJEKTU „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA“

EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA IZ KOHEZIJSKOG FONDA, OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ 2014. – 2020., PROJEKT POD NAZIVOM:

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA

više o tome ››