Općina Kapela › eu_projekti › rekonstrukcija-nerazvrstane-ceste-dionice-gornje-zdelice-donji-mosti-s-odvo

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste: dionice Gornje Zdelice – Donji Mosti s odvojcima

Ispiši

Kratak opis projekta
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta omogućava brži razvoj same Općine a time i Županije te smanjiti će depopulaciju ruralnog područja Općine. Razvoj poljoprivrede, agroturizma, razvoj male infrastrukture stvara okruženje koje će poticajno djelovati na razvoj poduzetničke inicijative kako za lokalno stanovništvo tako i za potencijalne vanjske investitore.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste: dionice Gornje Zdelice - Donji Mosti s odvojcima, omogućiti će ostanak stanovništva na području Općine Kapela i povećanje broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Kapela. Što će osigurati izgradnja ove male infrastrukture. Također će biti omogućeni razvoj i agroturizma jer na tom području postoji potencijalnih poljoprivrednih proizvođača koji će pružiti mogućnost razvoja agroturizma.

Ukupna vrijednost projekta
1.956.229,98 HRK

Iznos koji sufinancira EU
1.571.502,08 HRK

Razdoblje provedbe projekta
16.11.2018. - 16.11.2019. godine

Kontakt osobe za više informacija
Pročelnik JUO Ivan Babec
Telefon: 043 884 036
Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Poveznice
www.ruralnirazvoj.hr
www.strukturnifondovi.hr