Općina Kapela › eu_projekti › zazheli-program-zaposhljavanja-zhena
Zaželi

Održana konferencija za medije povodom predstavljanja projekta ‘Zaželi – Program zapošljavanja žena’

Ispiši

U vinariji Coner u Jabučeti u ponedjeljak 04.06.2018. je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt ''Zaželi''.

Na konferenciji su uz načelnika Općine Kapela Danijela Kovačeca, pročelnika Ivana Babeca, predstavnika partnera projekta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Nenada Martinovskog, administratorice projekta Jasne Bet i voditeljice projekta Anamarije Brežnjak, sudjelovali i predstavnici medija, te brojni mještani općine.

Pozdravljajući medije i okupljene goste, načelnik Općine Kapela je istaknuo kako je Općina Kapela putem projekta ''Zaželi'' i sredstvima iz Europskog socijalnog fonda uspjela zaposliti šest dugotrajno nezaposlenih žena, koje će sljedeće dvije godine raditi na poslovima pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama s područja općine, te da je ukupno vrijeme trajanja ovog projekta 30 mjeseci, od čega će ovih šest žena prvih nekoliko mjeseci provesti na edukaciji, a sljedeće dvije godine biti zaposlene i to s ugovorom do rujna 2020.godine.

Voditeljica projekta je detaljno objasnila na koji način funkcionira ovaj program. Cilj projekta je ublažavanje siromaštva i socijalne isključenosti, svaka žena će biti zadužena za četiri osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju s područja Općine Kapela koji će imati izravnu korist implementacijom ovog projekta, korisnici će primati pomoć i podršku u aktivnostima kao što su dostava namirnica, priprema obroka, odžavanje čistoće stambenog prostora, briga o higijeni, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u socijalnoj integraciji, dostavi lijekova, plaćanju računa, ali i kroz razgovor i uključivanje u razne društvene aktivnosti.

Na kraju se načelnik Općine Kapela zahvalio svim nazočnim medijima, prisutnim mještanima općine na sudjelovanju te ih sve pozvao na osvježenje i laganu zakusku.

Organizacija konferencije je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Zaželi
Zaželi
Zaželi
Zaželi
Zaželi
Zaželi
Zaželi
Zaželi
Zaželi
Zaželi
Zaželi

Zaželi

Zaželi - Program zapošljavanja žena u Općini Kapela

Ispiši

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
2014. – 2020.
Zaželi - Program zapošljavanja žena

PROJEKT: Program zapošljavanja žena u Općini Kapela

NOSITELJ PROJEKTA:
Kapela
Općina Kapela

PARTNERI NA PROJEKTU:
HZZ
Centar


KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt je izravno usmjeren na potrebe različitih ranjivih društvenih skupina bez obzira na nacionalne, vjerske raznolikosti i psihofizičke mogućnosti te podupire uključivanje svih starijih i nemoćnih građana s konačnim ciljem povećanja kvalitete života uključenih ciljnih skupina kao i krajnjih korisnika u Općini Kapela. Ovim projektom će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal za 6 teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja s područja Općine Kapela kroz aktivnosti zapošljavanja u lokalnoj zajednici na 24 mjeseca čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života za najmanje 24 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pomoć u kućanstvu te pratnja i pomoć u njihovoj socijalnoj integraciji.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s područja Općine Kapela. Specifični cilj projekta je osnaženje i unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja Općine Kapela, čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

TKO SU KRAJNJI KORISNICI?
Krajnji korisnici su starije i nemoćne osobe s područja Općine Kapela kojima će kroz projekt biti pružena odgovarajuća skrb i povećana kvaliteta života, s fokusom na samačka domaćinstva, osobe starije od 70 godina i osobe s potrebama za dodatnom skrbi.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
1.446.115,68 kuna
Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30 mjeseci, 16.ožujka 2018. godine do 16.rujna 2020.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Općinski načelnik Općine Kapela – Danijel Kovačec, ing. el.
M: 098/391-153
E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Voditeljica projekta:
Anamarija Brežnjak, univ. bacc. oec.
M:099/371-3457
T:043/884-912

Administrator projekta:
Jasna Bet, upr. referent
043/884-916

„Zajedno do fondova EU“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Kapela “

Više o EU fondovima možete saznati na:

Strukturni fondovi Potencijali

EU projekti

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA

Ispiši

EU PROJEKT


INFORMACIJE O PROJEKTU „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA“

EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA IZ KOHEZIJSKOG FONDA, OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ 2014. – 2020., PROJEKT POD NAZIVOM:

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kapela doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kapela doprinosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. - 2022. (NN 3/17) (u nastavku PGO). Jedan od osnovnih ciljeva u Plana gospodarenja otpadom (PGO) RH definirano je da će Jedinice lokalne samouprave osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila. Sukladno tome je potrebno izgraditi Reciklažno dvorište na području Općine Kapela, kako bi se ispunio cilj za 2020. godinu da se 50% komunalnog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje komunalnog otpada. Sukladno tome u PGO RH postavljeni su jasni ciljevi, a to su:
1. Smanjenje ukupne količine komunalnog otpada za 5%,
2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.),
3. Odvojeno prikupljanje 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada,
4. Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.

Upravo izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Kapela će omogućiti i doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva jer će stanovništvo Općine Kapela imati mjesto gdje će moći odvoziti svoj komunalni otpad.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.995.270,00 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (85,00%): 1.695.979,50 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 07. kolovoza 2017. godine do 06. rujna 2019. godine
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Općinski načelnik Općine Kapela - Danijel Kovačec, ing. el., M: 098/391-153, E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
http://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/