Općina Kapela › eu_projekti › zazheli-program-zaposhljavanja-zhena-u-opini-kapela
Zaželi

Zaželi - Program zapošljavanja žena u Općini Kapela

Ispiši

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
2014. – 2020.
Zaželi - Program zapošljavanja žena

PROJEKT: Program zapošljavanja žena u Općini Kapela

NOSITELJ PROJEKTA:
Kapela
Općina Kapela

PARTNERI NA PROJEKTU:
HZZ
Centar


KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt je izravno usmjeren na potrebe različitih ranjivih društvenih skupina bez obzira na nacionalne, vjerske raznolikosti i psihofizičke mogućnosti te podupire uključivanje svih starijih i nemoćnih građana s konačnim ciljem povećanja kvalitete života uključenih ciljnih skupina kao i krajnjih korisnika u Općini Kapela. Ovim projektom će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal za 6 teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja s područja Općine Kapela kroz aktivnosti zapošljavanja u lokalnoj zajednici na 24 mjeseca čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života za najmanje 24 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pomoć u kućanstvu te pratnja i pomoć u njihovoj socijalnoj integraciji.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Opći cilj projekta je omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s područja Općine Kapela. Specifični cilj projekta je osnaženje i unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja Općine Kapela, čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

TKO SU KRAJNJI KORISNICI?
Krajnji korisnici su starije i nemoćne osobe s područja Općine Kapela kojima će kroz projekt biti pružena odgovarajuća skrb i povećana kvaliteta života, s fokusom na samačka domaćinstva, osobe starije od 70 godina i osobe s potrebama za dodatnom skrbi.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
1.446.115,68 kuna
Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30 mjeseci, 16.ožujka 2018. godine do 16.rujna 2020.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Općinski načelnik Općine Kapela – Danijel Kovačec, ing. el.
M: 098/391-153
E: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Voditeljica projekta:
Anamarija Brežnjak, univ. bacc. oec.
M:099/371-3457
T:043/884-912

Administrator projekta:
Jasna Bet, upr. referent
043/884-916

„Zajedno do fondova EU“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Kapela “

Više o EU fondovima možete saznati na:

Strukturni fondovi Potencijali