Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe

- Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Kapela
- Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Kapela
više o tome ››

LOKALNI IZBORI 2021. – REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KAPELA PROVEDENIH 16.05.2021.

- Rezultati izbora za Općinskog načelnika više o tome ››

LOKALNI IZBORI 2021. – REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA PROVEDENIH 16.05.2021

- Rezultati izbora za Općinsko vijeće više o tome ››

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kapela

izbori 2021 - Kandidacijske liste - Općinsko vijeće
više o tome ››

Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Kapela

izbori 2021 - Kandidacijske liste - Općinski načelnik
više o tome ››

Obavijest biračima i objave Ministarstva pravosuđa i uprave

izbori 2021 - Opća objava
- Objava za nacionalne manjine
- Obavijest biračima
više o tome ››

Obavijest o radnom vremenu OIP Općine Kapela tijekom postupka kandidiranja

izbori 2021 Obavijest o radnom vremenu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kapela tijekom postupka kandidiranja
više o tome ››

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kapela

izbori 2021 - Rješenje o određivanju biračkih mjesta
više o tome ››

Obavijest o važenju osobnih isprava

izbori 2021 - Obavijest o važenju osobnih isprava
više o tome ››Sadržaj rubrike
›› Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe
›› LOKALNI IZBORI 2021. – REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KAPELA PROVEDENIH 16.05.2021.
›› LOKALNI IZBORI 2021. – REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA PROVEDENIH 16.05.2021
›› Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kapela
›› Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Kapela
›› Obavijest biračima i objave Ministarstva pravosuđa i uprave
›› Obavijest o radnom vremenu OIP Općine Kapela tijekom postupka kandidiranja
›› Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kapela
›› Obavijest o važenju osobnih isprava