Općina Kapela › td_komunalno › javni-oglas-o-prodaji-radnog-stroja-putem-javnog-nadmetanja-zatvorenim

Javni oglas o prodaji radnog stroja putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama

Ispiši