Općina Kapela › vijesti › realizacija-projekta-rekonstrukcija-drushtvenog-doma-u-kapeli

Realizacija projekta Rekonstrukcija društvenog doma u Kapeli

Ispiši

Općina Kapela je prijavila projekt Rekonstrukcija društvenog doma u Kapeli i odobrena su joj sredstva za realizaciju ovog projekta od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 7.136.593,03 kuna. Projekt će se realizirati tijekom 2019. i 2020. godine.

Rekonstrukcija društvenog doma u Kapeli omogućuje razvoj društvene infrastrukture općine, a time i županije te će smanjiti depopulaciju ruralnog područja Općine Kapela. Samim time stvara se okruženje koje će poticajno djelovati na ostanak mladih.

VIDLJIVOST PROJEKTA