Općina Kapela › vijesti › realizacija-projekta-rekonstrukcija-nerazvrstane-ceste-gornje-zdelice-donji

Realizacija projekta Rekonstrukcija nerazvrstane ceste: Gornje Zdelice – Donji Mosti s odvojcima

Ispiši

Općina Kapela je prijavila projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste: dionica Gornje Zdelice – Donji Mosti s odvojcima i odobrena su joj sredstva za realizaciju ovog projekta od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 1.848.825,98 kuna.

Projekt će se realizirati u 2019. godini. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta omogućava brži razvoj same Općine, a time i Županije te smanjiti će depopulaciju ruralnog područja Općine. Razvoj poljoprivrede, agroturizma, razvoj cestovne infrastrukture stvara okruženje koje će poticajno djelovati na razvoj poduzetničke inicijative kako za lokalno stanovništvo tako i za potencijalne vanjske investitore.

Nerazvrstana cesta