O NAMA

Osnovni opći podaci Općine Kapela

Adresa: Bilogorska 90, 43203 Kapela

MB: 02554488

OIB: 39819228656

Telefoni: 043/884-178, 884-036, 884-916,

Fax: 043/884-265

e-mail: opcina-kapela@bj.t-com.hr

web stranica općine: www.opcina-kapela.hr

Danijel Kovačec

Načelnik:
Danijel Kovačec, ing.el., 043/884-178, 098 391-153
Zamjenik načelnika:
Željko Krvar, 098 706-032
Pročelnik Jed.upr.odjela:
Ivan Babec, dipl. oec., 043/884-036
Voditeljica računovodstva i financija:
Jasna Bet, upr.referent, 043/884-916

Obilježavanje Dana Općine Kapela: 14. rujna

Ostali važniji telefoni:

TD „Kapelakom“ d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela (Vodovod i odvodnja)

TD „Komunalno Kapela“ d.o.o., Bilogorska 90, 43203 Kapela (pogrebne usluge, groblja i dr.)
- Direktor TD - Marko Mihalinec, 099 806 0889, 043/884-917
- Računovodstveno-administrativni referent – Kristina Hus, dipl.oec. 043/884-917

Osnovna škola Mirka Pereša Kapela: 884-990

Poštanski ured Kapela: 884-010

Župni ured Kapela: 884-052

Zdravstvena ambulanta Kapela: 884-058

Veterinarska ambulanta Kapela: 884-060

„Šnajder“ d.o.o. - Poljoprivredna apoteka: 884-080

Općina Kapela je jedinica lokalne samouprave osnovana 1994. godine. Prostire se na 110 km2, sa ukupno 2973 stanovnika u 26 naselja raštrkanih po brdovitom bilogorskom terenu, koja inače imaju ukupno 120 kilometara cesta, a od toga 29,5 km županijskih cesta, 39,0 km lokalnih cesta, te 51,5 km nerazvrstanih cesta.

Općina je Kapela s 1025 kućanstava kraj u kojemu se obiteljska domaćinstva uglavnom bave proizvodnjom poljoprivrednih kultura (kukuruz, pšenica, ječam itd), stočarstvom (uzgojem stoke – bikova i junica, uzgojem peradi – pilića tovljenika i nesilica), te uzgojem svinja.

U ovom kraju nema razvijene industrije i obrtništva koji bi poboljšali punjenje općinskog proračuna, tako da općina ima skroman godišnji Proračun od cca 2.000.000,00 kuna te spada u nerazvijenije općine odnosno u I. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50,0 % prosjeka Republike Hrvatske.

Razina cestovne mreže i ostale infrastrukture ne zadovoljava potrebe stanovništva i time je ograničavajući faktor razvoja Općine Kapela, koja je inače naseljena pretežno staračkim domaćinstvima, a daljnja izgradnja i podizanje razine izgrađenosti infrastrukture ima veliku važnost i težinu i direktno se reflektira na razvoj naselja i općine u cjelini te ostanak mladih na selu, a time i povećanje broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i privrednih subjekata te njihovih razvojnih kapaciteta.

Općina Kapela

OPĆINSKA NASELJA

Kapela

GALERIJA

Adresa

› Bilogorska 90, 43203 Kapela
› Županija: Bjelovarsko-bilogorska
› Načelnik: Danijel Kovačec

Kontakti

E-mail:
› opcina-kapela@bj.t-com.hr

Načelnik
› Tel.: 043 884 178
Jedinstveni upravni odjel - pročelnik
› Tel.: 043 884 036
Jedinstveni upravni odjel – financije i računovodstvo
› Tel.: 043 884 916
Komunalno Kapela d.o.o. i Kapelakom d.o.o.
› Tel.: 043 884 917

› Fax: 043 884 265

DIJELI OVU STRANICU!

Site was built with Mobirise