Vatrogasna zajednica
Općine Kapela

javni poziv

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika - dobrovoljno obavljanje na mandat od 5 godina

VZO Kapela

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Skupština VZO Kapela

Zapisnik s redovne izvještajne Skupštine Vatrogasne zajednice općine Kapela održane
26. ožujka 2022. godine s početkom u 19,30 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Botincu

VZO Kapela

FINANCIJSKI PLAN S PLANOM RADA VATROGASNE ZAJEDNICE
OPĆINE KAPELA ZA 2023. GODINU

Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu

Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu

Izvješće o radu VZO Kapela

Izvješće o radu VZO Kapela za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

FINANCIJSKI PLAN S PLANOM RADA VATROGASNE ZAJEDNICE  OPĆINE KAPELA ZA 2022. GODINU

FINANCIJSKI PLAN S PLANOM RADA VATROGASNE ZAJEDNICE
OPĆINE KAPELA ZA 2022. GODINU

Statut Općine Kapela 2020.

Statut VZO Kapela 2020. g.

Odluka o donošenju Statuta 2020.l

Odluka o donošenju Statuta VZO Kapela

Zapisnik s telefonske sjednice

Zapisnik s telefonske sjednice

Suglasnost VZ BBŽ na Statut  VZO

Suglasnost VZ BBŽ na Statut VZO

Plan rada i financijski plan VZO Kapela za 2021. godinu

Plan rada i financijski plan VZO Kapela za 2021. godinu

Osnovni podatci o tijelima VZO Kapela i Društvima članicama Zajednice

Osnovni podatci o tijelima VZO Kapela i Društvima članicama Zajednice

Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Financijsko izvješće VZO Kapela za 2019.

Financijsko izvješće VZO Kapela za 2019.

Poslovnik o radu Skupštine VZO Kapela 2017. - 2021.

Poslovnik o radu Skupštine VZO Kapela 2017. - 2021.

Pravilnik o natjecanju s traktorskom vatrogasnom cisternom

Pravilnik o natjecanju s traktorskom vatrogasnom cisternom

Pravilnik o dodjeli financijskih sredstava za rad DVD-a

Pravilnik o dodjeli financijskih sredstava za rad DVD-a

Pravilnik o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Vatrogasne zajednice općine Kapela

Pravilnik o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Vatrogasne zajednice općine Kapela

Zapisnik s Izvanredne Skupštine VZO Kapela 28.10.2019.

Zapisnik s Izvanredne Skupštine VZO Kapela 28.10.2019.

Zapisnik sjednice Predsjedništva VZO Kapela 3.6.2020.

Zapisnik sjednice Predsjedništva VZO Kapela 3.6.2020.

sjednica zapovjedništva

Zapisnik s 1. sjednice Zapovjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela 12.6.2021.

sjednica predsjedništva

Zapisnik s 1. sjednice Predsjedništva VZO Kapela 12.6.2021.

izborna skupština

Zapisnik s izborne Skupštine VZO Kapela 12.6.2021.

sjednica nadzornog odbora

Zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbra VZO Kapela 30.6.2021.

sjednica predsjedništva

Zapisnik s 2. sjednice Predsjedništva VZO Kapela 8.7.2021.

financijsko izvješće za 2020.

Financijsko izvješće VZO Kapela za 2020.

2. sjednica Zapovjedništva

Zapisnik s 2. sjednice Zapovjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela održane 30. lipnja 2021. godine s početkom u 20,30 h u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama

sjednica Predsjedništva

Zapisnik s 3. sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela održane 15. srpnja 2021. godine s početkom u 8,00 sati do 16. srpnja 2021. godine do 20,00 sati održane elektronskim putem

4. sjednica Predsjedništva

Zapisnik s 4. sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela održane 6. listopada 2021. godine s početkom u 19,30 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama

Zapisnik s izvanredne Skupštine Vatrogasne zajednice općine Kapela održane 29. listopada 2021. godine s početkom u 19,30 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama

Zapisnik s izvanredne Skupštine Vatrogasne zajednice općine Kapela održane 29. listopada 2021. godine s početkom u 19,30 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama

sjednica Predsjedništva

Zapisnik s 5. sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela održane 28. siječnja 2022. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama

6. sjednica Predsjedništva

Zapisnik sa 6. sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela održane 17. ožujka 2022. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama

Poslovnik o radu Predsjedništva VZO Kapela 2021.-2026.

Poslovnik o radu Predsjedništva VZO Kapela 2021.-2026.

Poslovnik o radu Povjerenstva za natjecanja VZO Kapela

Poslovnik o radu Povjerenstva za natjecanja VZO Kapela

Pravilnik o radu Povjerenstva za odlikovanja i priznanja

Pravilnik o radu Povjerenstva za odlikovanja i priznanja

Poslovnik o radu Zapovjedništva VZO Kapela 2021.-2026.

Poslovnik o radu Zapovjedništva VZO Kapela 2021.-2026.

sjednica zapovjedništva

Zapisnik s 3. sjednice Zapovjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela održane 3. svibnja 2022. godine s početkom u 20,00 h u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama

sjednica Predsjedništva

Zapisnik sa 7. sjednice Predsjedništva Vatrogasne zajednice općine Kapela održane 3. svibnja 2022. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Gornjim Zdelicama

OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE KAPELA

OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE KAPELA

Adresa

› Bilogorska 90, 43203 Kapela
› Županija: Bjelovarsko-bilogorska
› Načelnik: Danijel Kovačec

Kontakti

E-mail:
› opcina-kapela@bj.t-com.hr

Načelnik
› Tel.: 043 884 178
Jedinstveni upravni odjel - pročelnik
› Tel.: 043 884 036
Jedinstveni upravni odjel – financije i računovodstvo
› Tel.: 043 884 916
Komunalno Kapela d.o.o. i Kapelakom d.o.o.
› Tel.: 043 884 917

› Fax: 043 884 265

DIJELI OVU STRANICU!

HTML Code Generator