Poduzetnička zona
dr. Franjo Tuđman

Zajedno do fondova EU

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OPIS PROJEKTA

Kako ući u poduzetničku zonu dr. Franjo Tuđman i iskoristiti sve prednosti koje ta zona pruža?

Javni natječaj za kupovinu zemljišta

Javni natječaj za kupovinu zemljišta

PONUDE

pregled čestica

PREGLED ČESTICA

OPIS PROJEKTA

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima
Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovih mrežnih stranica isključiva je odgovornost
Općine Kapela.

Adresa

› Bilogorska 90, 43203 Kapela
› Županija: Bjelovarsko-bilogorska
› Načelnik: Danijel Kovačec

Kontakti

E-mail:
› opcina-kapela@bj.t-com.hr

Načelnik
› Tel.: 043 884 178
Jedinstveni upravni odjel - pročelnik
› Tel.: 043 884 036
Jedinstveni upravni odjel – financije i računovodstvo
› Tel.: 043 884 916
Komunalno Kapela d.o.o. i Kapelakom d.o.o.
› Tel.: 043 884 917

› Fax: 043 884 265

DIJELI OVU STRANICU!

Mobirise page creator - Get more