TD Kapelakom d.o.o.

financijsko izvješće 2022.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2022.

antikorupcijski program

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM
VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE

Cjenik vodnih usluga 2023.

Cjenik vodnih usluga 2023.

financijsko izvješće 2021.

Godišnje financijsko izvješće za 2021.

Odluka o naknadi za razvoj 2022

Odluka o naknadi za razvoj 2022. g.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2021.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2020.

financijsko izvješće

Godišnje financijsko izvješće za 2020.

Obavijest potrošačima – korisnicima usluga

Obavijest potrošačima – korisnicima usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Adresa

› Bilogorska 90, 43203 Kapela
› Županija: Bjelovarsko-bilogorska
› Načelnik: Danijel Kovačec

Kontakti

E-mail:
› opcina-kapela@bj.t-com.hr

Načelnik
› Tel.: 043 884 178
Jedinstveni upravni odjel - pročelnik
› Tel.: 043 884 036
Jedinstveni upravni odjel – financije i računovodstvo
› Tel.: 043 884 916
Komunalno Kapela d.o.o. i Kapelakom d.o.o.
› Tel.: 043 884 917

› Fax: 043 884 265

DIJELI OVU STRANICU!

Mobirise website software - Visit site